Home / Blog / Ontdek de impact van jaloezie

Als je met jaloezie te maken hebt

Een veel voorkomende emotie is jaloezie. In mijn praktijk krijg ik te maken met de impact van jaloezie. Ik neem je graag mee in een stuk inzicht en bewustwording over jaloezie. 

Jaloezie: iedereen komt er weleens mee in aanraking. Mogelijk door eigen gevoelens of misschien dat een relatie onder druk is komen te staan wanneer iemand door jaloezie gedreven werd. 

De vormen van jaloezie

Welk type herken je bij jezelf? Jaloezie kent twee vormen.

1. Verborgen jaloezie, een minder fraaie, onvolwassen jaloezie ook wel de afgunstige vorm van jaloezie genoemd. Destructief binnen relaties met familieleden, vrienden, collega’s en buren. 

Dit komt voort uit de neiging je met de ander te vergelijken. Wat heeft de ander wat jij niet hebt? Wat kan de ander beter? Dit komt voort uit gebrek aan eigenwaarde. Steken onder water, sneren uitdelen, grappig zijn, terwijl het niet grappig is en roddelen over anderen kunnen uitingsvormen zijn van verborgen jaloezie. In extreme of langdurige jaloezie kan er sprake zijn van een obsessie. Dit gaat gepaard met irrationele gedachten, stress, of zelfs woede. Ze komen voort uit onmacht en kunnen jaren en jaren voortduren, soms gericht op een specifiek persoon. De onbewuste mens kan deze onmacht en jaloezie in zichzelf niet doorbreken. 

2. Jaloezie voelen en tevens de ander het gunnen dat hij succesvol is en tegelijkertijd het jezelf ook zo gunnen. Deze vorm is minder destructief. Je reageert vanuit een verlangen om het leven ook als een vervulling te ervaren. Deze vorm van jaloezie levert hooguit wat frustratie op, als het niet of niet snel genoeg lukt. Deze vorm van jaloezie kun je bij jezelf ervaren en je er bewust van maken dat het ietwat onvolwassen is, om gefrustreerd door het leven te gaan. Zodra dat kwartje gevallen is, is er een hogere mate van volwassenheid bereikt. 

Een zinvolle kanttekening bij de minder fraaie vorm van jaloezie is dat deze vorm vaak voortvloeit uit behoefte om gezien te worden. Op dat gebied kan het zijn dat er nog steeds een kind verlangen in je zit om gezien te worden. Kinderen moeten gezien worden door hun ouders. Welke van jouw ouders zag jou niet? Werd er iemand voorgetrokken ten opzichte van jou? Vergeleken jouw ouders jou altijd met je (tweeling)broer of zus, nicht of neef? 

Elmer Hendrix schreef erover in zijn boek ‘Volwassen worden voor volwassenen’. Een prachtig boek voor de mensen die kunnen glimlachen bij het lezen van de titel. Hij schreef een meesterwerk vol met eye-openers en handvatten voor mensen die het lastig vinden om met emoties om te gaan. 

Bewustwording en Zelfinzicht

Het mooie van bewustwording is dat destructieve jaloezie plaats maakt voor zelfinzicht, door te zien waar de behoefte om gezien te worden vandaan komt. Er is wel werk aan de winkel om een fijn en mentaal gezond leven te leiden. Zonder inzet geen opbrengst. Bedenk je dat jaloezie heel veel energie kost. Energie die je op zoveel andere manieren veel fijner kunt inzetten. 

Systemisch kijken naar jaloezie kan ook voor jouw kinderen een waardevol effect hebben. Want als jij telkens naar anderen kijkt, voelt jouw kind zich ook minder gezien. De wederkerigheid van niet gezien worden (met neiging tot jaloezie) zet zich voort in je gezin. 

Warme groet, 

Ingrid
Coach - Familieopsteller 

Wil je meer weten? Kijk dan als eerste stap mild naar jezelf.
Maak je daarna bewust van jouw verlangen om een fijner en volwassen leven te willen leven.