Home / Blog / Boosheid hoe zit het?

Boosheid hoe zit het?

Voor velen is de emotie boosheid soms zo voelbaar. Boosheid is bij uitstek een emotie die zich onbewust en onbedoeld snel tot een explosief en langdurig karakter kan ontwikkelen. Boosheid verschuilt zich in eerste instantie onder de oppervlakte, maar kan zich met venijn en vuur uiten. Emoties zijn onderverdeeld in 3 niveaus. Zo kan boosheid zich ook vanuit deze niveaus uiten. Het is mogelijk om je boosheid onder controle te krijgen als je de drie niveaus herkent én erkent in jezelf. 

 

Waar zit mijn boosheid?

1.     Primaire boosheid

Deze boosheid is aan een heftige gebeurtenis verbonden. Deze boosheid ervaar je maximaal een paar minuten. Het voelen van deze boosheid is helend en leert je beter af te stemmen met je grenzen. Deze boosheid komt voort uit een verdedigingsmechanisme. Zijn er momenten waarin jij je niet kon verdedigen? Wanneer voelde jij je onveilig? Probeer eens terug te gaan naar de allereerste keer dat je boosheid ervoer. 

Herken de oorsprong

Het is belangrijk om terug te gaan naar de allereerste keer. Jouw boosheid heeft ergens een oorsprong. Jouw verdedigingsmechanisme heeft er in de loop van de jaren ‘oog’ voor gekregen om je ondanks deze emotie staande te houden in het leven. Dat is noodzakelijk als kind. Echter, als je de primaire boosheid als volwassene niet verwerkt, is de kans groot is dat je op een waakvlam gaat leven die makkelijk vuur vat. De boosheid die makkelijk in je ontbrandt is altijd een secundaire boosheid. 


2.     Secundaire boosheid

Deze boosheid kan jaren duren, bij het minste of geringste is het opeens voelbaar. Eigenlijk is deze emotie die gevoeld wordt geen echte boosheid, maar ligt er een emotie onder, die weggedrukt wordt. Bijvoorbeeld: niet gezien worden, lage eigenwaarde. Deze mensen gedragen zich snel nukkig, doen chagrijnig, willen vaak gelijk hebben, klagen en gedragen zich gekwetst. Ze zoeken steeds het conflict en gedragen zich als een slachtoffer. Het zijn uitingen van boosheid als secundaire emotie. Met deze mensen is het moeizaam om een goede discussie te voeren, ze hebben het nodig om hun waarheid als leidend te zien. Misschien zeggen ze het wel, maar eigenlijk is er geen ruimte voor ‘agree to disagree’. 

Het is moeilijk om met mensen samen te zijn die in secundaire boosheid zitten en blijven. Ze trekken energie uit je weg. Mits ze hun boosheid kunnen aankijken en de primaire pijn gaan verwerken op het niveau waar het thuis hoort. Dan zal het weer gaan stromen in een relatie. Is dat niet zo, ontwijk dan deze mensen. Ze komen immers alleen wat halen en hebben je weinig te geven.


3.     Overgenomen boosheid

Ook wel boosheid die je door een verwantschap met iemand of iets overneemt, vanuit het bijbehorende systeem. Zo kun je iets persoonlijk overnemen vanuit een groter collectief waar je bij hoort of bij bent gaan horen. Deze boosheid hoort in de kern niet bij jou als individu, maar komt vanuit een groter groepsgeweten, vanuit een systeem waar jij toebehoort word je er door beïnvloed. Overgenomen boosheid ervaar je vanuit een (werk)cultuur, geloof (denk aan discriminatie, oorlogen of grote groepsruzies). Van uit je familiesysteem, kan er ook een boosheid gevoeld worden die niet van jou is, maar van iemand uit een eerdere generatie. Meestal stamt deze overgenomen boosheid af van een ‘zwart schaap’ of ‘zwarte gebeurtenis’ uit je familie. Bijvoorbeeld een opa of oom heeft iets ergs gedaan in zijn leven. Hij is vanuit boosheid over grenzen gegaan, hij is daarmee dader geworden, maar daarover wordt met geen woord gesproken. Daderschap wordt daarmee buitengesloten. Dan zie je soms dat een kind uit een latere generatie ook daderschap vertegenwoordigt of zijn boosheid niet onder controle kan houden. Iets in het onderbewuste werd echter zo getriggerd dat de boosheid, mogelijk verbaast het jezelf (?), zo extreem wordt gevoeld. In dit geval ben je hoogstwaarschijnlijk onbewust verstrikt geraakt met een persoon van een eerdere generatie. Dit noemen we ook wel een onbewuste identificatie. Dit gebeurt uit grote liefde voor de familie, jouw herkomst.

Overgenomen boosheid herken je indien de boosheid te groot is ten opzichte van dat wat er feitelijk of realistisch gezien is.


Staat boosheid jou in de weg?

Heb je regelmatig te maken met gevoelens van boosheid? Staat het je in de weg om een prettig leven te leiden? Wil je graag je boosheid laagdrempelig onderzoeken, handvatten ontvangen en bewustzijn over boosheid ontwikkelen? Dan ben je van harte welkom!

We gaan samen kijken hoe jouw boosheid vanuit een onbewuste dynamiek een veel te grote rol in je leven is gaan spelen. We gaan kijken hoe jouw boosheid je mogelijk in de weg staat naar een tevreden en gelukkig leven. 

De handvatten die je krijgt kunnen bewustwordend en helend werken tegelijkertijd. 💚