Home / Blog / Het kerstdiner

Het kerstdiner

Kerstdiner met je familie?  

De kerstdagen zijn traditionele feestdagen, bedoeld om samen te zijn met familie  en/of vrienden, het liefst vanuit een liefdevolle verbinding met jezelf en als het kan  met elkaar. De kunst is om relaxed aan tafel te zitten.  

Is kerst voor iedereen fijn?  

Voor sommigen zijn de kerstdagen, minder relaxed en zijn ze mogelijk zelfs  spanningsverhogend of is er een kramp in de buik voelbaar als de dagen dichterbij  komen. Herken je dit gevoel bij meerdere familieaangelegenheden dan ben je  mogelijk belast vanuit je familiedynamiek. Misschien heb je nog nooit gehoord van  het fenomeen familiedynamiek? Ik raad je aan om je er eens in te verdiepen. Je  kunt veel te weten komen over jouw vervelende gevoel of spanning bij  familieaangelegenheden. Wil je graag weten wat eraan te doen? Lees dan verder…  

Verbinden met je herkomst  

Als je het lastig vindt om je te verbinden met je familie, dan ligt er mogelijk een  vorm van afwijzing voor datgene waarmee je juist ten diepste verbonden bent. Jij  bent geboren vanuit jouw biologische vader en moeder. Van alle mensen op de 

hele wereld waren als enigen in staat om jou jouw leven te geven. Misschien  verzorg je heel liefdevol je ouders, ben je er altijd voor hen en cijfer jij jezelf liever  weg, dan dat jij hun aan hun ‘lot’ overlaat. Mogelijk doen ze niet alles goed in jouw  ogen of hebben ze je in de steek gelaten. De kans is groot dat je ze daarvoor  veroordeeld en innerlijk zelfs afwijst. Toch zijn zij de juiste personen voor jou om  als jouw ouders te erkennen. Als zij er niet waren, was jij er namelijk niet geweest.  Echter, zo simpel als geschetst, voelt het voor heel veel mensen niet.  


Het onbewuste bewust maken  

Als eerste leg ik de onbewuste belasting uit, die er vanuit de familiedynamiek vooral in jouzelf zit. Om precies te zijn laat ik je kijken naar een  deel van jezelf, dat deel van je ziel heeft pijn - zielepijn. Voor rationeel ingestelde  mensen is dit misschien hogere wiskunde of wijs je de taal van je ziel überhaupt  af? Dan is het aan te raden: je te beseffen dat je het gevoel in jou mogelijk  helemaal buitensluit. Het zou mooi zijn als je het wel kunt aankijken, anders wijs je  een deel van jezelf af.  

Zielsdeel  

Het is als tweede, goed om je te realiseren, dat emoties of gevoelens erbij horen.  Als ze van zich laten horen dan wordt er een deel in jou geraakt, een zogeheten  zielsdeel. Meestal wordt er niet ‘alles’ tegelijkertijd in je geraakt en daardoor kun je  samen met deze ongemakken prima leven. De kwaliteit van leven lijdt er echter wel  onder. Bij het ‘aanraken’ van een diepe emotie vlamt een zielsdeel op. Dit kan als  gevolg van een gebeurtenis zijn die jezelf hebt meegemaakt of die er in de familie  (lang geleden) heeft plaatsgevonden. Kinderen ontvangen emoties van  gebeurtenissen via hun ouders, vanuit diepe onbewuste loyaliteit aan hun bestaan.  Vele onderzoeken hebben dit inmiddels ook wetenschappelijk aangetoond. Ben je  benieuwd? Zoek dan gerust naar onderzoeken van Rachel Yehuda, professor in  psychiatrische en neurologische wetenschappen.  

Wat zijn goede vragen?

Wat is er gebeurd? 
Mag het er zijn? 
Wat is van jou en wat is van de ander?  

Drie belangrijke vragen vanuit ons familiesysteem, waarvan het antwoord een hele  grote rol speelt. Hoe we ons met familieleden verhouden heeft alles te maken met 

wat er in jouw familie is gebeurd. Alles wat niet gezien wordt, weggedrukt wordt en  waar niet over gesproken wordt gaat bijzonder genoeg, in een onzichtbare maar  belastende stroming huishouden bij de familieleden, meestal in een latere generatie.  Menigeen heeft hier onbewust last van in het dagelijks leven, helemaal met  gelegenheden als kerst, dan vlamt de onderstroom op. De oorsprong van de  onzekerheden, angsten en afwijzing die aan de kerstdinertafel zo gevoeld kunnen  worden ligt hier. Je bevat dit niet vanuit je ratio, maar je voelt het. Dat is de  onderstroom!  

It’s all in the family  

Jij bent onderdeel van jouw familie, je hoort er helemaal bij. Je hoeft het zelf niet  eens leuk te vinden. Niet iedereen hoeft jou ook niet leuk te vinden, het is  simpelweg zoals het is. Je hoort er wel helemaal bij, want je bent hoe dan ook  door je geboorte verbonden met jouw familie en dus ontegenzeggelijk belast met de  mooie en minder mooie onderstroom ervan. Als je je ouders afwijst, wijs je innerlijk  een deel van jezelf af, je bent namelijk 50% je vader en 50% je moeder, of je het  nou leuk vindt of niet. In families waar veel gebeurd is, is de onderstroom zwaar  belast, de kans dat je innerlijk een afwijzend gevoel hebt ten aanzien van je ouders  kan hier heel veel mee te maken hebben.  

We plukken vruchten van de mooie situaties en vieren daarmee graag het leven  samen. Echter, de minder mooie situaties voelen zwaar en willen we liever niet  voelen, laat staan bespreken. Families zijn uniek, jij bent uniek. Veroordeel daarom  nooit. Want jij bent eenvoudig weg niet in staat om te voelen wat de ander wel  voelt en te ontvangen heeft vanuit deze unieke plek. Ook voor (half) broers en  (half) zussen die (gedeeltelijk) dezelfde ouders hebben is er voor ieder zijn eigen  plek, zelfs voor tweelingen! De volgorde van geboorte bepaalt jouw plek. Dat heb je  te accepteren. Ieder huis heeft zijn kruis. Jouw kruis heb je zelf aan te kijken. Als  je denkt of verwacht, ook al is dat onbewust, dat een ander jouw kruis mag  dragen, zal het niet alleen de ander zwakker maken, maar ook jezelf. De mensen  die hun eigen lot niet dragen, stellen de ander verantwoordelijk voor hun geluk of  verdriet. Ze dragen geen eigenaarschap voor hun leven. Vanuit dat onvermogen  komt het als vanzelfsprekend in de schoot van de kinderen te liggen. Hoe hard  kinderen ook hun best doen om het lot van de ouder te dragen, het lukt niet. Het  lot van een ouder is niet van het kind. Dit betekent echter het niet dat je je ouders  aan hun lot over moet laten. Als je het lot van je ouders kunt zien en bij hen kunt laten is dat een hele waardige en waardevolle vaardigheid, zo voelen ouders zich  gerespecteerd en gezien.  

Buitensluiten  

Velen zwijgen over de lastige en zware situaties waar ze mee te maken hebben  gehad, zoals bijvoorbeeld over oorlogen, over daderschap, ziektes of aandoeningen  of over situaties die het daglicht niet kunnen verdragen. Door het niet te bespreken,  is het niet persé weg. Het krijgt alleen geen ruimte om er te zijn. Dat wat er wel is  en geen ruimte krijgt, komt onder druk te staan. Dit worden extra zware onbewuste  belastingen in de onderstroom van de kinderen. Als ouders kun je goed voor het  welzijn van je kind zorgen door te dragen wat van jou is, dan heeft je kind er geen  last van.  

Wat is van jou en wat is van de ander?  

Een fijne kerst hebben is in staat zijn om onderscheid te maken tussen waar jij  verantwoordelijk voor bent en waarvoor niet. Het is de opening om je met jezelf en  met de oorsprong van jouw bestaan te kunnen verbinden. Door je met deze plek  innerlijk te verbinden en helemaal aanwezig te zijn, komt er daadkracht, respect en  de mogelijkheid in je om met je familie te verbinden. Of je nou wel of niet met  elkaar aan de kersttafel zit dit jaar. Dat maakt niets uit. Deze inzichten geven  handvatten om misschien met elkaar volgend jaar aan de kersttafel te zitten, of juist  volgend jaar de verplichte kersttafel over te slaan om zo meer ruimte te geven aan  jouw waarden en normen. De kunst is eigenaarschap te dragen voor je eigen  keuzes, vanuit liefde en respect.  

Ik wens iedereen een hele fijne kerst!  

De kerstdagen zullen rustiger en liefdevoller voelen dan dat je durft te hopen. Het  is best gek, maar het is echt zo! Het werkt! Je bent in staat om jouw leven te  leven en te vieren!  

Het leven lacht je toe  

‘Door je te verbinden met jouw lot lacht het leven je toe’, zijn de woorden van  coach en familieopsteller Els van Steijn in haar laatste boek ‘Vier het leven’. Prachtige woorden om eens bij stil te staan. Wat er zoal voor jou ter beschikking  ligt vanuit je familie, hoeft je alleen nog maar te ontdekken. 

Ik wens iedereen een fijne en liefdevolle kerst. Een fijne stromende verbinding met jezelf, jouw leven en vanuit daar met anderen.  

Zoek je een geschenk🎁  onder de kerstboom🌲? Dan tip ik je één van de boeken van Els van Steijn.

Warme en liefdevolle kerstgroet,  

Ingrid Mulder – Meenhuis  

Coach I Familieopsteller