Home / Blog / Vloeit jouw energie weg?

Vloeit jouw energie weg?

Lees dan hieronder de vier wellbeing pijlers van je leven. Check of jij een lek in je wellbeing ervaart. 

  1. Veiligheid. De belangrijkste kernwaarde van elk levend wezen is veiligheid. Als de veiligheid in het gedrang komt (ook al is dat soms voor een kort moment), blokkeert jouw systeem en verkeert het in een SOS-alarmfase. Bij acute situaties reageert ieder lijf vanuit zijn meeste prominente aanwezig beschermingssysteem (flight/fight/freeze). Voor veiligheid heeft de mens zeer alerte zintuigen ontwikkeld. Veiligheid kan al bij het minste of geringste in het gedrang komen. Bij baby’s bij te kort aan eten of aandacht, bij respectloos gedrag, bij kleine of grote ruzies, bedreiging, leven in de nabijheid van grote ego’s (hoewel het leven van iemand met een groot ego voortkomt uit pure overleving!).  Veilig voelen is een cruciale levenswaarde. Jouw veilige grens kennen, geeft rust en bescherming. Voel je je niet altijd veilig in de maatschappij, thuis, onder ‘vrienden’, of op het werk. Is de kans zeer groot dat je onbewust heel veel energie nodig hebt om überhaupt te kunnen functioneren. Je lichaam geeft waarschijnlijk al lang signalen of te wel je hebt ergens klachten. 
  2. Autonome zenuwstelsel. Het meest ingenieuze communicatie systeem van ons lijf. Verbinding tussen alles wat er tussen kruin en teen is. Het autonome zenuwstelsel signaleringssysteem van ons lijf om te kunnen leven en voort te planten. Reageert je autonomen zenuwstelsel niet adequaat dan is er mogelijk snel een kans om ziek te worden of zelfs in hele ernstige mate te overlijden. Je gezondheid is in het gedrang. Onverklaarbare klachten zogeheten SOLK klachten, kunnen je levensgenot behoorlijk beperken.
  3. Ons brein. Daar waar we denken en waar we onszelf aanzetten tot doen! Vanuit hier kunnen we sturen. Sturing geven aan je wellbeing, aan je persoonlijkheid, aan je normen en waarden, aan je gedrag en aan je taal. Neemt het brein een loopje met je in periodes van stress of tijdens een onrustige periode in je leven, kost je dat bakken met energie. Meestal is het tweede stemmetje in je brein, je twijfelaar of je onzekerheid, die in meer of mindere mate steeds vaker grip op je krijgt. 
  4. Verbinding. De (sociale) verbinding met anderen. We zijn als mens niet instaat om alleen door het leven te gaan. We hebben elkaar nodig. Hier is respect en vertrouwen aan de orde. Het vinden van jouw plek in het leven is het belangrijkste (onbewuste) doel in ons menselijk systeem. Als we niet op onze plek staan, speelt er bij jou waarschijnlijk een thema op verbinding of begrenzing. Je plek vinden in en innemen is een fantastische ervaring die je dan echt hoog nodig kan gebruiken. De verbinding met anderen en ook met jezelf komt eindelijk tot bloei. 

Als een van de vier pijlers uit balans is, is het evenwicht uit je leven verdwenen. Het kan tijdelijk uit balans zijn, dan hoef je nog niet de noodklok te luiden. het lichaam is immers enorm vergeeflijk en dankzij het zelfherstellend en regulerend vermogen van de mens komt veel met de tijd goed! 

Maar is een van de pijlers langdurig uit balans? Erken dit en handel er naar! Het zelfherstellend vermogen kan bij onvoldoende energie een zelfdestructief vermogen worden. Het gevolg is dat één of meerdere van de vier pijlers omgaan. Dat is een verlies aan levensenergie wat veel verdriet en onzekerheid brengt. 

Herstel het energielek in je systeem!
Heb je persoonlijk vragen of wil je meer weten over welke handvatten voor jou aan te reiken zijn, neem gerust hieronder contact op. 


Lieve en hartelijke groet, 

Ingrid
Mindsetkracht