Home / Blog / Wie is de belangrijkste persoon in jouw leven?

Wie is de belangrijkste persoon in jouw leven?

In mijn werk kom ik veel mensen tegen die aan de oppervlakte van het dagelijkse leven een goede relatie lijken te hebben met hun ouders. Soms vinden ze zelfs hun vader of moeder de allerbelangrijkste persoon in hun leven.

Vaak zien we dat deze mensen in hun leven te maken krijgen met een gebrek aan daadkracht. De grenzen niet goed kunnen aangeven voor zichzelf of makkelijk over de grenzen van anderen gaan. Soms lukt het hen ook niet om zich echt te verbinden met een fijne liefdespartner.


Een ouder is de grote en jij bent de kleine, niet andersom

Als ouders beschadigd zijn in hun leven zijn ze veelal niet in staat om de grote (vader-/ of moederrol) op zich te nemen. Ze stellen zich kwetsbaar op en soms dragen ze een slachtofferrol uit.

Kinderen springen dan in. Zij regelen alles, sturen de ouders aan en voelen zich daarin heel belangrijk. Dat is prima, als je ouders of één van de twee je “eventjes’ nodig heeft. Echter, ongemerkt leven kinderen en ouders soms jaren lang of heel hun leven volgens deze dynamiek. We spreken dan over een belastende dynamiek.


De weg naar zelfliefde

Tijdens een familieopstelling worden de grote liefdes van een (volwassen) kind soms pijnlijk zichtbaar en realiseert men zich dat deze dynamiek zowel de ander als zichzelf verzwakt.

De innerlijke worsteling, de pijn die volgt om te doorvoelen. Het daadwerkelijk zien van je ouders, ze te respecteren, ze lief te hebben, niet te veroordelen en hun onmacht bij hun te laten… is een grote stap.

Een volledige nieuwe openbaring volgt als ze uiteindelijk kunnen zien dat niet hun moeder, niet hun vader, niet hun kind en ook niet hun partner de belangrijkste personen zijn, maar dat JEZELF de állerbelangrijkste persoon in je leven bent.

Het maakt je zoveel lichter, zoveel vrijer en het leven lijkt plotseling beter te stromen.

Ieder zijn lot laten, zijn plek gunnen, je eigen plek zien.
Fantastische groei kan je doormaken.

Liefs,

Ingrid
Mindsetkracht